Historia Klubu

Krótki zarys, jakie były początki Stowarzyszenia


    Bielańskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich kontynuuje działalność bielańskiego klubu abstynenckiego Stefan, który jest obecnie podstawowym składnikiem Stowarzyszenia. Klub powstał 1 lutego 1984 r. przy Poradni Odwykowej mieszczącej się na Bielanach przy ul. Stefana Żeromskiego 55/67. Swoją nazwę przyjął od imienia patrona ulicy, na której się znajduje. Pomysłodawcą powołania klubu przy Poradni była psycholog Bożena Kośnik - pomysł przejął i wprowadził w życie psychoterapeuta Włodzimierz Truszewski a prezesem klubu został Janusz Chmielewski.
    Pierwszą siedzibą klubu była piwnica w budynku, na którego parterze znajdowała się Poradnia Odwykowa. Mimo trudnych warunków bytowania członków klubu przybywało. Ludzi łączyły wspólne problemy i idea niesienia wzajemnej pomocy i wsparcia jakie daje przebywanie w grupie.
    W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych Poradnia Odwykowa otrzymała obszerniejsze pomieszczenia w przychodni zdrowia przy ul. Jana Kochanowskiego 19. Klubowi groziła likwidacja. Jednak dzięki aktywnej postawie liderów klubu i pomocy władz Gminy Bielany klub i jego siedzibę udało się uratować. W piętnastym roku działalności klub wyszedł z „podziemia” i przeniósł się do lokalu na parterze tego samego budynku. W lokalu tym mieściła się wcześniej Poradnia Odwykowa a potem prywatna firma, która zostawiła pomieszczenie w opłakanym stanie. Wymagał generalnego remontu i przystosowania do działalności klubowej. Prace adaptacyjne trwały kilka miesięcy i zostały w całości wykonane przez klubowych fachowców. Zakup niezbędnych materiałów sfinansowała Gmina Bielany.
    Jesienią 1999 r. zespół ludzki i siedziba klubu stały się zalążkiem utworzonego wówczas Bielańskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich. Trudu opracowania statutu Stowarzyszenia, zarejestrowania w Sądzie Gospodarczym i wypromowania tej samodzielnej i samorządnej organizacji, współpracującej z Poradnią Odwykową i OPS, podjęły się koleżanki Alicja Lesiuk i Joanna Zielińska. Zostały też pierwszą Prezes i V-prezes powołanego Stowarzyszenia. W swojej działalności były wspierane przez Zarząd Gminy Bielany. W oparciu o opracowany wówczas statut i formułę organizacyjną Stowarzyszenie działa do dnia dzisiejszego. Klub Stefan będący ważną częścią struktury Stowarzyszenia czynny jest codziennie. Bywalcy klubu spędzają tu czas wolny wśród ludzi, którzy mają takie same problemy jak oni. Wiedzą, że tu zostaną zrozumieni a nie odtrąceni. Miłą atmosferę mogą tu zastać i pomoc otrzymać nie tylko członkowie klubu, lecz wszyscy zmagający się z nałogiem lub doznający przemocy.
    W 2009 roku znaczącą imprezą integracyjną były jubileuszowe uroczystości 25-lecia Klubu Stefan. Patronat nad obchodami objął Zbigniew Dubiel - Burmistrz Dzielnicy Bielany.
Obchody odbyły się w dniu 7 lutego 2009 r. w gimnazjum nr 73 przy ul. Conrada 6 i zgromadziły ponad 300 osób z całego kraju. Pokazały rosnącą atrakcyjność i siłę ruchu abstynenckiego. Stały się żywym przykładem zdrowego stylu życia i świetnej zabawy bez alkoholu. Zwieńczeniem ćwierćwiecza działalności klubu dla społeczności Żoliborza i Bielan. Oczywistym dowodem,
że pomagając innym pomagasz sobie.

  22 lutego 2014 r byliśmy organizatorami bielańskiego forum abstynenckiego połączonego z XXX rocznicą powstania klubu Stefan. Uroczystość jak poprzednio odbyła się w Zespole Szkół przy ul. Conrada. Patronat obieli burmistrzowie: Bielan - Pan Rafał Miastowski i Żoliborza - Pan Krzysztof Bugla. Uroczystość została zakończona balem karnowałowym, bawiło się ok 250 osób.

          
    Zarząd Stowarzyszenia podjął działania, mające na celu szersze otwarcie w stronę społeczności lokalnej. W tym celu powołany jest Klub Integracji Społecznej, którego zadaniem ma być współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi Żoliborza i Bielan.

    Osiągnęliśmy sporo. Duży udział w tym naszej pracy. Nie przetrwalibyśmy bez pomocy i wsparcia wielu osób i organizacji, na które prawie zawsze mogliśmy liczyć. Dziękujemy życzliwym nam władzom Dzielnicy Bielany, władzom m. st. Warszawy - które wspierały nas poprzez Biuro Polityki Społecznej, Ośrodkowi Pomocy Społecznej, Poradni Odwykowej oraz wszystkim osobom
i instytucjom, które pomogły naszej garstce, byśmy mogli nieść pomoc wielu ludziom i rodzinom propagując zdrowy tryb życia bez środków zmieniających nastrój.