O nas

Bielańskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich powstało   
w drugiej połowie 1999 r. i 19 października tegoż roku
zostało zarejestrowane w VII Wydziale Cywilnym Sądu
Okręgowego w Warszawie.

Obecnie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym
pod numerem 0000063946.

Działa na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7.04.1989 r. (Dz. U. 20 poz. 104) i stosuje się do Ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia
24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.)

Działania Stowarzyszenia są kontynuacją działalności Klubu Rodzin Abstynenckich \"Stefan\", który od 1 lutego 1984 r. działał na Bielanach w ramach Warszawskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego.