Leczenie

Powrót do zdrowienia

Rodziny osób uzależnionych niejednokrotnie latami walczą z nałogami swoich bliskich - alkoholizmem, narkomanią,hazardem itp. Próby przezwyciężania nawyków to najczęściej długotrwałe oddziaływania na osobę uzależnioną  poprzez: prośby,groźby, szeroko rozumiane porady czy przestrogi – najczęściej bez oczekiwanego efektu.
Pamiętaj „Nie przez Ciebie pije, nie dla Ciebie przestanie". Nie zmusi się alkoholika do leczenia, jeżeli sam nie będzie miał na to ochoty. Każdy, kto próbował pozbyć się jakiegokolwiek szkodliwego przyzwyczajenia wie, jakie to ciężkie.
Czasami, żeby osiągnąć cel wiele razy podejmujemy próbę jego dokonania. Mocny argument pomaga w realizacji zadania. W przypadku uzależnienia należy uświadomić sobie, że alkohol to nie „przyjaciel”, który pomaga rozwiązać problemy tylko „wróg”, który przysparza kłopoty. Dużym ułatwieniem jest uświadomienie sobie szkód jakie alkohol powoduje (negatywny wpływ na zdrowie, życie rodzinne, funkcjonowanie społeczne). Należy uznać fakt własnego uzależnienia i mieć nadzieję na uratowanie siebie. Zdecydować się na próbę zmiany tego, co alkohol zrobił z naszym życiem i organizmem. Zrozumieć, że powodem cierpień jest choroba, na którą się zapadło.

      Dla osoby uzależnionej uświadomienie sobie, że alkohol jest przyczyną problemów i zadeklarowanie całkowitej abstynencji to początek toku leczenia.

      Podobnie jak przebieg stawania się alkoholikiem - proces zdrowienia ma swoją dynamikę i przebiega etapami. Leszek Kapler w powrocie do zdrowia wyróżnia trzy fazy: wymuszonej abstynencji, dominacji abstynencji i rozwoju.

Pierwszy etap, gdy chory przyznaje, że picie przestało służyć a abstynencja daje nadzieję na poprawę sytuacji. Strach przed piciem zmusza chorego do zadbania o jak najdłuższy etap abstynencji. Pojawia się myśl o konieczności szukania pomocy i podjęciu leczenia w poradni. Bardzo ważne na tym etapie jest całkowite unikanie miejsc i sytuacji gdzie spożywa się alkohol. 

Etap drugi to koncentracja na utrzymaniu abstynencji. Pojawiają się profity wynikające z niepicia: zadowolenie, poczucie mocy i świadomość, że bez alkoholu można wiele osiągnąć. Następuje zmiana postawy, przekonań, przyzwyczajeń, reagowania i myślenia. Na tym etapie trzeba pamiętać o programie HALT,
nazwa utworzona jest z pierwszych liter angielskich słów: Hungry – głodny, Angry – rozgniewany, Lonely – samotny, Tired – zmęczony. Nie przestrzeganie któregoś z w/w  czterech czynników może oddalić alkoholika od zachowania głównego celu, jakim jest trzeźwość.

Trzeci etap to rehabilitacja,  zmiana stylu życia, zwrócenie się do nowych wartości i ideałów. Następuje chęć rozwoju osobistego i pojawia się gotowość pomagania innym. Utrwala się wizja nowego życia bez wspomagacza, powraca równowaga emocjonalna. W trakcie wychodzenia z uzależnienia pojawia się zwątpienie, załamanie. Wtedy potrzebne jest dodatkowe wsparcie, które można znaleźć wśród anonimowych alkoholików lub w klubie abstynenckim. Wyswobadzanie się z nałogu to okres bardzo długi i trudny zarówno dla osoby uzależnionej jak i jej najbliższego otoczenia. Dla prawidłowego funkcjonowania rodziny alkoholika zasadne jest aby jej członkowie również
skorzystali z terapii lub grupy samopomocowej dla współuzależnionych.

Poniżej zamieszczam adres poradni zajmującej
się leczeniem uzależnień od alkoholu i współuzależnienia (Bielany-Warszawa)

Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia mieści się w przychodni przy ul. Żeromskiego 13. Kontakt telefoniczny pod nr 22 663 54 39

Poradnie na terenie Warszawy i całego kraju znajdują się w odsyłaczach.

Inne uzależnienia:


Anonimowi Narkomani, Anonimowi Hazardziści,
Anonimowi Depresanci, Anonimowi Żarłocy,
Anonimowi uzależnieni od seksu i miłości,
Dorosłe Dzieci Alkoholików strona nieoficjalna,
Grupy rodzinne Al.-Anon i Alateen.