Oferta

W ofercie klubu znajdują się obecnie:

1. punkt pierwszego kontaktu, działający
   w czasie otwarcia klubu (prowadzony przez osoby przeszkolone w zakresie pierwszego kontaktu, w tym psycholog),

2. grupa wsparcia dla osób uzależnionych
   od alkoholu (prowadzona przez terapeutę uzależnień)

3. indywidualne konsultacje psychologiczne (prowadzone przez terapeutów uzależnienia i współuzależnienia),

4. mityngi AA,

5. mityngi Al-Anon,

6. grupa wsparcia dla osób z problemami w obszarze seksualności (prowadzona przez psychologa - seksuologa),

7. kolacje klubowe dla członków (w każdą trzecią środę miesiąca o godz. 19.00),


8. zbiór biblioteczny.

Ponadto organizowane są okazjonalne imprezy integracyjne, rocznicowe,
wyjazdy na zloty abstynenckie,
szkolenia,  grzyby itp.