Zarząd

Zarząd Bielańskiego Stowarzyszenia
Rodzin Abstynenckich:

Prezes - Anna Kukieła,
Wiceprezes - Maja Suszycka,
Sekretarz - Agnieszka Baran,
Skarbnik - Czesław Grotowski,
Członek Zarządu - Artur Zarembski.


Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący - Ewa Niewęgłowska,
Członkowie:
Zbyszek Zieliński,
Czesław Krawczyk.