Czy wiesz, że...?

CZY WIESZ, ŻE:

- Alkoholizm jest chorobą nieuleczalną, postępującą i śmiertelną,

- alkoholizm jest przyczyną wielu chorób: układu krążenia,
 nadciśnienia tętniczego, wątroby, cukrzycy, choroby
  wrzodowej itp.,

- podstawowym objawem alkoholizmu jest utrata kontroli
  nad piciem a w końcu i nad swoim życiem,

- mechanizm iluzji i zaprzeczeń, jakim posługuje się alkoholik
 nie pozwala rozpocząć leczenia samemu,

- stereotypy panujące w społeczeństwie nie pozwalają
 dotrzeć do czynnego alkoholika,

- czynny alkoholik zakłóca życie swojej rodziny, przyczynia się
  do współuzależnienia najbliższych: żony, dzieci, rodziców,
   znajomych,

- czynny alkoholik krzywdzi swoją rodzinę.